Gunda

(N) Hotcat’s Laguna; BRI a

 

 

Far: CH S*Applecat Pokerface, BRI n 24

Mor: (N) Hotcat’s Frida

Bilder av Gunda